me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

Exponentieel ontwerpen

KdG

Exponentieel ontwerpenExponentieel ontwerpen

In 2003 heb ik een manifest gescheven genaamd Exponentieel ontwerpen. Exponentieel ontwerpen is een manifest over de werkwijze van de ontwerper. Een werkwijze die gebaseerd is op een techniek van RE & PRODUKTIE. Het is geschreven vanuit mijn overtuiging dat ontwerpen een continu proces is en buiten de opdracht structuur kan bestaan. Een proces van verzamelen, analyseren, reproduceren en toe-eigenen van theoretisch en beeldmateriaal. Het archief als kennisvorm maar vooral als fysieke plek staat centraal in mijn scriptie als nieuwe werkplek voor ontwerpers. Ik omschrijf het fysieke werkarchief als verbindende factor tussen ontwerpers, werk en bronnenmateriaal. Een archief dat aanzet tot een constante groei van werk waardoor een collectief oevre ontstaat.
Volgens het open source principe van 'release early release often' kan een ontwerp worden afgeleverd dat in staat is te worden opgenomen door een andere ontwerper of discipline. Een ontwerp dat niet alleen een eigen verhaal vertelt maar zich ook altijd verhoudt tot een maatschappelijk vraagstuk, zich bewust is van haar context.

citaten uit het manifest:

>RE: (terug)kijken naar het (ontwerp)verleden en heden >
verzamelen > archiveren > progressief behouden >
>PRODUCTIE: het opnieuw bekijken en behandelen van een gegeven vanuit een ander
gezichtspunt waardoor een nieuwe voortbrenging van het gegeven plaatsvindt.
>REPRODUCTIE is een manier van werken. Het beschrijft de beweging en acties van
een ontwerper als nomaad. Iemand die op verschillende plekken, met kritische
blik de omgeving in zich opneemt.
>RE: het kijken naar, is het voorstadium van een exponentieel ontwerper, een
continu-bezigheid. Op het moment dat de ontwerper het de moeite waard vindt om
bepaalde gegevens in zijn werkarchief op te nemen dan begint het verzamelen. Het
verzamelen kan op een willekeurig moment plaatsvinden, gelijklopend aan een
opdracht of buiten elke opdracht om. Door dit te doen houd je jezelf alert en
ontstaat er een data aan informatie.

HET WERKARCHIEF is een a-lineaire verzameling van beeld uit de [niet]-visuele cultuur.

De Acties van PRODUCTIE.
A. kijken, verzamelen, archiveren> werkarchief
B. creëren van een context met stukken uit het werkarchief
C. differentiëren> verschillen aanwijzen binnen het werkarchief
D. combineren> verleden-heden, verleden-verleden, heden-heden.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E. creëren van verschillen.
F. 2 elementen uit werkarchief> 3e creëren.
G. spelen met realiteit en fictie.
Het werkarchief is a-lineair omdat het geen chronologie heeft.
De gegevens die de ontwerper verzamelt worden onder verschillende groepen onderverdeeld. De prototypes.

-

Er zijn meerdere overeenkomsten aan te wijzen tussen mijn theorie, exponentieel ontwerpen en de open source theorie en werkwijze. Belangrijk is de verschuiving van de rol van opdrachtgever en werknemer. Bij OSS is de leading role niet meer weggelegd voor de werkgever. Hij heeft minder grip op zijn personeel zonder dat dit voor problemen zorgt.
De werknemer is daarnaast niet officieel een werknemer maar meer een gebruiker. Op de plek waar de gebuiker bezig is met de software ontstaan nieuwe mogelijkheden voor het programma, hij past iets aan en als alles klopt betekent dat een innovatie van de software.
Binnen exponentieel ontwerpen is de ontwerper ook meer gebruiker dan werknemer.

download manifest (2005) hier >>
exponentieel ontwerpen