me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

Project Grey

KdG

Project Grey is een onderzoeksproject naar de vergrijzing. Wij (ontwerpduo MV en Kim de Groot) willen graag onze visuele en strategische kwaliteiten als ontwerpers inzetten voor het vergrijzingsvraagstuk. In 2030 is ongeveer 24% van onze bevolking, 70 jaar of ouder. Deze groep heeft zorg en aandacht nodig. Het ziet er naar uit dat hier straks een tekort aan is. Wat is hierin de rol van de ontwerper? Hoe kunnen ontwerpers oplossingen bieden voor het tekort in zorg en aandacht?

Wij zijn ervan overtuigd dat er moet worden nagedacht over hoe ouderen van de functies en kwaliteiten van de netwerksamenleving gebruik kunnen maken.

Algemene onderzoeksvraag: Hoe kunnen nieuwe media een positieve aanvulling zijn op het leven van ouderen?

Deelvragen:
Hoe kunnen we aandacht ontwerpen en aanbieden?
Hoe houden we de hoeveelheid kennis van de groep ouderen van de toekomst actief en bruikbaar?

Doelen:

- het vraagstuk van de vergrijzing helder krijgen.

- creatieve en positieve oplossingen aandragen voor een groeiend vraagstuk.

- end-user workshops organiseren om onze ideeën te testen

- design en ‘design thinking’ introduceren binnen verzorgingsinstituten en overheden. Onder ‘design thinking’ verstaan wij o.a. het visualiseren van een probleem en het aanbieden van creatieve oplossingen.

- ouderen introduceren als een potentiële en interessante doelgroep voor ontwerpers.

Om het gesprek over de vergrijzing en de rol van ontwerpen hierin op gang te brengen willen wij een serie bijeenkomsten organiseren. Hierin brengen we verschillende partijen: ontwerpers, productdesigners, academici, overheid, verzorging, gemeenten, beleidsmakers, verenigingen en ouderen bijeen. Met deze bijeenkomsten willen wij meer kennis vergaren over het onderwerp en ontdekken wat de mogelijkheden zijn van bestaande technologieën en projecten. Daarnaast willen we tijdens deze bijeenkomsten, reageren op thema’s van de vergrijzing aan de hand van ontwerpvoorstellen.

In short project Grey is about starting up research and designing a few proposols for an exponentially growing ‘business’, elderly people of 2030 and beyond. In 2030 more than half of our population will be around 70 years old and in need of care and attention. How can we, as designers, think of solutions that will bring people this kind of care and attention without spending to much energy (and money) of a decreasing amount of caretakers.

We think a solution can be found and created from within our networksociety. We decided to make use of the existing and growing databases of the internet.
Thinking about the elder generation of 2030 we are thinking about our parents. We have insight into their use and knowledge of the web nowadays. This was our startingpoint, whatever we came up with, we needed to ask ourselves; Will our parents be able to use it and more important would they like it and would it brighten up their lives?

Elderly people are dealing with loneliness and what they care about is family and close contact with other people; in other words attention. The question we asked ourselves was, how can we give those people attention without having a caretaker or family involved?

PROJECT BLOG:
http://www.kimdegroot.nl/mvkdg