me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

text

warning: Creating default object from empty value in /usr/local/www/cms6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
KdG

DEAF '07 Connected archives meeting

Connected Archives, presentation
A report by Kim de Groot.

Presentations were in the following order:
David Garcia, The Tactical Media Files
Nadia Palliser, ISEA
Michiel van der Haagen, CultureBase
Wolfgang Strauss and Gabrielle Blome, Netzspannung.org
Sandra Fauconnier, V2_
Alain Depocas, Daniel Langlois Foundation
Wendy Jo Coones, Oliver Grau, Database of Virtual Art / MediaArtHistoriesArchive

Moderator: Eric Kluitenberg (NL), theorist, writer and organizer, De Balie
http://www.debalie.nl
The Tactical Media Files

David Garcia (NL)
http://www.next5minutes.orgKdG

Exponentieel ontwerpen

Exponentieel ontwerpenExponentieel ontwerpen

In 2003 heb ik een manifest gescheven genaamd Exponentieel ontwerpen. Exponentieel ontwerpen is een manifest over de werkwijze van de ontwerper. Een werkwijze die gebaseerd is op een techniek van RE & PRODUKTIE. Het is geschreven vanuit mijn overtuiging dat ontwerpen een continu proces is en buiten de opdracht structuur kan bestaan. Een proces van verzamelen, analyseren, reproduceren en toe-eigenen van theoretisch en beeldmateriaal. Het archief als kennisvorm maar vooral als fysieke plek staat centraal in mijn scriptie als nieuwe werkplek voor ontwerpers. Ik omschrijf het fysieke werkarchief als verbindende factor tussen ontwerpers, werk en bronnenmateriaal. Een archief dat aanzet tot een constante groei van werk waardoor een collectief oevre ontstaat.
Volgens het open source principe van 'release early release often' kan een ontwerp worden afgeleverd dat in staat is te worden opgenomen door een andere ontwerper of discipline. Een ontwerp dat niet alleen een eigen verhaal vertelt maar zich ook altijd verhoudt tot een maatschappelijk vraagstuk, zich bewust is van haar context.Syndicate content