me, kdg
Kim de Groot is a design researcher with an MA in new media. She is part of the lectoraat Communication in a digital age and teaches new media at the Willem de Kooning academy Kim's research deals with the inverted relation between image and reality. Moving from representation to the performative, from the visual to the infrastructural, images are no longer created to represent a reality but to manage it. Kim examines images as informational objects and traces the relations between image, event and media.

design

warning: Creating default object from empty value in /usr/local/www/cms6/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
KdG

DMI, Digital methods initiative

DMI, the digital methods initiative. A group of researchers that I have joined in 2008 as a designer researcher. Together with Marina Micheli, an intern at Mediamatic, Micheal Stevenson, Esther Weltevrede, Richard Rogers and Sabine Niederer I have been working on the interface design of the Google scraper. Other projects I have worked on are Election Issue Imagery and Elfriendo, a myspace related online service.

"The Digital Methods Initiative, supported by the Mondriaan Interregeling, is concerned with the techniques of study that are sensitive to the specificities of the new medium. The director of the projects is Richard Rogers. Sabine Niederer and Esther Weltevrede manage the Digital Methods Initiative, and Anne Helmond and Kim de Groot are the analyst-designers, together with Michael Stevenson. Erik Borra is programmer, also for Govcom.org. Marieke van Dijk is Govcom.org designer."

http://dmi.mediastudies.nl

Google Scraper sketchesGoogle Scraper sketchesKdG

Project Grey

Project Grey is een onderzoeksproject naar de vergrijzing. Wij (ontwerpduo MV en Kim de Groot) willen graag onze visuele en strategische kwaliteiten als ontwerpers inzetten voor het vergrijzingsvraagstuk. In 2030 is ongeveer 24% van onze bevolking, 70 jaar of ouder. Deze groep heeft zorg en aandacht nodig. Het ziet er naar uit dat hier straks een tekort aan is. Wat is hierin de rol van de ontwerper? Hoe kunnen ontwerpers oplossingen bieden voor het tekort in zorg en aandacht?KdG

As we Speak, final work Piet Zwart institute

Lecture FactoryLecture Factory

In 2005 I graduated from the Piet Zwart Institute with a project called As we speak. It is a work based on programming and presented systems of response in realtime situations. My research focussed on the program of traditional knowledge sharing and the relation between the analog and the digital.
It was the particular program of the lecture I wanted to examine, test, and undermine. I was interested in the possibility of programming a gathering of people. For this experiment I wrote performative texts and performed them with different people. At the final show I presented my research in a performance with the computer and designed a physical input/output system for processing text.

Lecture FactoryKdG

research for As We Speak project

research for spatial setupresearch for spatial setup

Text experimentsText experimentsKdG

Exponentieel ontwerpen

Exponentieel ontwerpenExponentieel ontwerpen

In 2003 heb ik een manifest gescheven genaamd Exponentieel ontwerpen. Exponentieel ontwerpen is een manifest over de werkwijze van de ontwerper. Een werkwijze die gebaseerd is op een techniek van RE & PRODUKTIE. Het is geschreven vanuit mijn overtuiging dat ontwerpen een continu proces is en buiten de opdracht structuur kan bestaan. Een proces van verzamelen, analyseren, reproduceren en toe-eigenen van theoretisch en beeldmateriaal. Het archief als kennisvorm maar vooral als fysieke plek staat centraal in mijn scriptie als nieuwe werkplek voor ontwerpers. Ik omschrijf het fysieke werkarchief als verbindende factor tussen ontwerpers, werk en bronnenmateriaal. Een archief dat aanzet tot een constante groei van werk waardoor een collectief oevre ontstaat.
Volgens het open source principe van 'release early release often' kan een ontwerp worden afgeleverd dat in staat is te worden opgenomen door een andere ontwerper of discipline. Een ontwerp dat niet alleen een eigen verhaal vertelt maar zich ook altijd verhoudt tot een maatschappelijk vraagstuk, zich bewust is van haar context.Syndicate content